මේ ලිපියෙන් අපි කතා කරමු දැනට ලෝකයේ තිබෙන විශාලතම ගුවන් යානා 10 ගැන. 10 වෙනි ස්ථානයේ ...

Apple ආයතනය සෑම වසරකම අවසාන භාගයේ අලුත් iPhone lineup එකක් නිකුත් කරන බව අප සැවොම දනිමු. ...

මේ වන විට වෙළඳ පොලෙහි laptops ඉතාමත් ඉහල මිලගණන් යටතේ අලෙවි වන බව අපි හැමෝම දන්නා ...

Apple සමාගම මිට දින කිහිපයකට පැවැත්වූ ඔවුන්ගේ keynote event එකකදී iPhone 15 Lineup එක පළමු වතාවට ...